Stille retreat

Retreat er pausen mellom innpust og utpust, det lille brøkdelssekundet hvor man verken tar inn eller gir ut, men hvor pusten er stille. Pustepause. Hviletid.

Retreat er å foreta en retrett. Å trekke seg tilbake i stillhet for å gå i møte med seg selv, med Skaperen. I alt hviler og bærer gudsnærværet. Merkbart og umerkelig. Selv om opplevelsen kan være fravær, og mennesker kan føle seg alene på deler av veistykket man går der avides. Kanskje er retreatens fristelse å gå opp i andre menneskers liv. Men i retreaten finnes denne grensen mot de andre: Ingen skal bære den andres liv eller byrder. Hvert menneske utfordres til å bruke sitt mot og gå inn i sitt eget.

Retreatens rytme skapes i enkle samlinger i kirke og kapell med skriftlesning, sang, stillhet og bønn. Det handler om å være alene - i sin egen verden med Gud. I Guds verden, med seg selv.


24. juli 2017 - 30. juli 2017

Ignatiansk 6-dagersretreat

Heltaus retreat med daglig personlig veiledning inspirert av ignatiansk tradisjon.

Les mer
8. september 2017 - 17. september 2017

Ignatiansk 8-dagersretreat

Heltaus retreat med daglig personlig veiledning.

Les mer
12. november 2017 - 17. november 2017

Kontemplativ retreat – trinn 3

Kontemplativ (stille) 5-dagers retreat med Centering Prayer. Veiledning ved prestene Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad. Bygger på trinn 1 og 2.

Les mer
4. desember 2017 - 9. desember 2017

Ignatiansk 5-dagersretreat

Start advent med en heltaus retreat med daglig personlig veiledning inspirert av ignatiansk tradisjon. Avsluttes etter middag lørdag.

Les mer

Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no
Kontonummer: 1850.05.14562

Finn frem

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.

Kategorier