Stille retreat

Retreat er pausen mellom innpust og utpust, det lille brøkdelssekundet hvor man verken tar inn eller gir ut, men hvor pusten er stille. Pustepause. Hviletid.

Retreat er å foreta en retrett. Å trekke seg tilbake i stillhet for å gå i møte med seg selv, med Skaperen. I alt hviler og bærer gudsnærværet. Merkbart og umerkelig. Selv om opplevelsen kan være fravær, og mennesker kan føle seg alene på deler av veistykket man går der avides. Kanskje er retreatens fristelse å gå opp i andre menneskers liv. Men i retreaten finnes denne grensen mot de andre: Ingen skal bære den andres liv eller byrder. Hvert menneske utfordres til å bruke sitt mot og gå inn i sitt eget.

Retreatens rytme skapes i enkle samlinger i kirke og kapell med skriftlesning, sang, stillhet og bønn. Det handler om å være alene - i sin egen verden med Gud. I Guds verden, med seg selv.


30. april 2018 - 9. mai 2018

Ignatiansk 8-dagersretreat

En tid for stillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Les mer
6. august 2018 - 12. august 2018

Ignatiansk 6-dagersretreat

En tid for stillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Les mer
17. september 2018 - 26. september 2018

Ignatiansk 8-dagersretreat

En tid for stillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Les mer
21. oktober 2018 - 26. oktober 2018

Kontemplativ retreat – trinn 3

Kontemplativ (stille) 5-dagers retreat med sentrerende bønn. Veiledning ved prestene Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad. Bygger på trinn 1 og 2.

Les mer
3. desember 2018 - 8. desember 2018

Ignatiansk 5-dagersretreat

En tid for stillhet og refleksjon, borte fra hverdagens krav, ansvar og forventninger.

Les mer

Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no
Kontonummer: 1850.05.14562 Outside Norway: BIC: SHEDNO22 IBAN: NO 44 1850.05.14562

Finn frem

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.

Kategorier