Liavenn

Er du glad for at Lia Gård er en bebodd rasteplass, et retreatsenter der alle – små og store er velkomne? Vær med og bær Lias arbeid gjennom bønn, gaver og praktisk hjelp – bli Liavenn!

På Lia Gård ønsker vi at alle slags mennesker skal få komme inn i den livgivende Guds nærhet, slik så mange har fått oppleve det siden den første familieretreaten i 1979.

Med rom for refleksjon, hvile og møter med Gud, håper vi at Lia vil bety mye for enkeltmennesker, familier, grupper og menigheter også i framtiden.

Du kan være med å skape dette rommet. Samtidig får du oppleve en annerledes måte å leve på i et arbeids- og bønnefellesskap.

Lias venner har alltid båret arbeidet gjennom forbønn, økonomisk og praktisk hjelp, og ved å fortelle andre om Lia. Vi håper du vil være med å bære denne tradisjonen videre.

La oss sammen både tjene Herren med glede og hvile i hans nåde!

Les mer om de fire måtene å hjelpe oss på under.
 


Forbønn

Forbønn

Forbønn er med å bære Lia. Be generelt for arbeidet og menneskene eller meld deg på vår epostliste og få spesifikke bønneemner tilsendt tre ganger årlig.

Les mer
Gjør Lia kjent!

Gjør Lia kjent!

Vi vil at alle som kan ha glede av Lia Gård skal få vite at vi finnes. Da trenger vi din hjelp!

Les mer
Støtt Lia Gård økonomisk

Støtt Lia Gård økonomisk

Gaver og lån direkte til Lia Gård eller gjennom Stiftelsen Retreatbevegelsens Venner gjør at Lia kan fortsette retreatarbeidet.

Les mer
Korttidshusfolk – hjelp oss når vi trenger det mest

Korttidshusfolk – hjelp oss når vi trenger det mest

Erfarne gjester og andre som hjelper til på familieretreater og andre arrangement, og folk som bidrar på dugnader på kjøkkenet og ute, kalles korttidshusfolk.

Les mer
Langtidshusfolk

Langtidshusfolk

Arbeid på Lia et år eller mer. Vi tar imot både unge voksne og voksne i alle aldre, enslige og par.

Les mer

Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no
Kontonummer: 1850.05.14562 Outside Norway: BIC: SHEDNO22 IBAN: NO 44 1850.05.14562

Finn frem

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.

Kategorier