Langtidshusfolk

Arbeid på Lia et år eller mer. Vi tar imot både unge voksne og voksne i alle aldre, enslige og par.

Fellesskapslivet på Lia Gård er bygget opp rundt fire grunnpilarer

 

Å leve med Gud

Fordi vi er et kristent fellesskap er Gud grunnlaget og sentrum i livene våre. Vi ønsker ikke bare at gjestene får møter med Gud. Som fellesskap og som enkeltpersoner ønsker vi alle å leve med Gud. Den levende gudsrelasjonen har form av daglige bønner, egentid og ukentlige "livsgrupper" i tillegg til at livet med Gud tar uventede former hver dag.

 

Å dele ditt liv

Vi både lever sammen og jobber sammen på Lia, og opplevelsen av å være her er mye mer en bare det å være en del av en arbeidsstab. Det er en dypere form for fellesskap - vi deler livene våre med hverandre, støtter og oppmuntrer hverandre.

 

Å tjene Gud gjennom å tjene andre

Lia Gårds visjon handler om å tilby mennesker som kommer hit et sted hvor de kan oppleve Gud. For å kunne virkeliggjøre dette tjener vi i fellesskapet gjestene som kommer gjennom å forberede gode rom å være i, god mat, forskjellig program og mange flere ting. Selv om det koster krefter og innsats å jobbe på Lia Gård er det også en god måte å se at Gud berører og heler mennesker gjennom vår vilje til å tjene ham.

 

Å vokse som person

Det finnes mange muligheter til å prøve nye ting, å bli utfordret, strekke grensene og oppdage hva dine gaver og styrker er. Å leve så tett sammen med andre mennesker kan være vanskelig, spennende og intenst. Gud arbeider gjennom fellesskapet for å hele, endre og la mennesker vokse.

Hva slags mennesker ser vi etter?

Du må være i form og aktiv, glad i mennesker, opptatt av å tjene Gud og andre og ønske å være en del av et fellesskap. Vår erfaring er at folk som lider av psykiske problemer ikke synes at livet som husfolk på Lia Gård er godt for dem og deres sykdom.

Du må være villig til å leve et liv grunnlagt på kristen tro. Som en del av et fellesskap vil livet ditt påvirke fellesskapslivet. Å leve som husfolk betyr ikke å være perfekt - tvert imot - vi lærer å akseptere hverandre med våre mange feil og mangler. Men dersom du ønsker å leve her trenger du allikevel å følge visse regler. Å behandle andre dårlig, å stjele, drikke seg full, bruke narkotika, ha sex utenfor ekteskapet eller drive med seksuell trakassering hører ikke hjemme i livet her på Lia Gård. For å beskytte Lia Gård og fellesskapet kan du bli bedt om å forlate fellesskapet dersom du gjør noe av dette.

Hvor lenge?

Vanligvis ønsker vi at folk kommer for å være her et år eller lenger, men vi tar imot hjelp for kortere tid når det er mye å gjøre.

Boforhold og økonomi...

Kan hende må du dele rom med noen andre i husfolket eller så får du et eget rom. Mat og bolig er inkludert og i tillegg får du noe lommepenger.

Arbeidstid

Å leve fellesskapsliv på Lia Gård er grunnleggende sett en måte å leve på, og vil vanskelig passe inn i standard arbeidskontrakter. Arbeidstidene vil varie alt ettersom hva slags oppgave du får til enhver tid. På kjøkkenet jobber du vanligvis enten morgensvakt (07:00 - 15:00) eller kveldsvakt (13:30 - 21:30). Dersom du vasker eller arbeider ute er arbeidstidene vanligvis 09:00 - 17:00. Arbeid med gjestene betyr å ha ulike oppgaver gjennom dagen med pauser innimellom.

Fridager og ferie

Hvert medlem i fellesskapet har en ukentlig fridag og en ekstra månedlig fridag. I tillegg får de som er her 1 år eller lengre 5 uker ferie.

En typisk uke på Lia Gård

Mandag: normal arbeidsdag

Tirsdag: normal arbeidsdag

Onsdag: "Fellesskapsdag" - arbeid med ulike fellesskapsaktiviteter

09:00 - Morgenmøte: informasjon om hva som kommer og andre ting som har med den daglige driften av Lia Gård å gjøre
18:00 - Nattverd 
20:00 - Livsgruppe: Fellesskapet treffes for å være sosiale, snakke om et bibelsk tema og be sammen

Torsdag: normal arbeidsdag

Fredag: normal arbeidsdag

Lørdag: normal arbeidsdag

Søndag: Når det er mulig fellesskapsarbeid halve dagen

20:00 - Åpen (valgfri) fellesskapskveld. Kveldsmat og sosialt samvær

Bønn

Morgenbønn hver dag kl 08:30 og middagsbønn kl 12:45. Kveldsbønn kl 21:00. Alle husfolk deltar i tidebønnslivet dersom en ikke har fri eller har en oppgave som tilsier at en ikke kan delta. Bønnetidene kan variere etter som programmet til de ulike retreatene eller arrangementene.

Arbeid

Det viktigste arbeidet husfolket gjør er for og med gjestene. Dette inkluderer mange ulike aktiviteter - de aller fleste er praktiske. Å forberede måltidene, vaske opp og vaske gulv og gjøre istand rom er de vanligste oppgavene. Noen må også handle og hente gjester som kommer med toget. Det er utendørsoppgaver som må gjøres - snømåking, bære ved, klippe gress, luke ugress. Arbeidet kan også være kontorarbeid, motta gjester, barnepass eller barnegrupper og lede tidebønner. Mange ulike oppgaver som må fylles, og derfor trenger vi også folk med ulike gaver og evner. Vi forsøker å tilrettelegge etter hva de som kommer hit kan og ønsker å gjøre, samtidig som vi må få den daglige driften til å gå.

Hva får du som husfolk på Lia Gård?

  • Vokse og lære mange nye ting
  • Lære å kjenne ulike mennesker
  • Lære å kjenne deg selv bedre
  • Bli bedre kjent med Gud
  • Besøke ulike steder og byer i Norge
  • Faste personlige samtaler med en av lederne 

 
This paper is still being worked on, so changes could occur. However the general direction will be kept.
 
Last updated 15 February 2012


Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no
Kontonummer: 1850.05.14562 Outside Norway: BIC: SHEDNO22 IBAN: NO 44 1850.05.14562

Finn frem

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.

Kategorier