Retreat for diakoner og andre kirkelig ansatte

Retreaten skal få være et møte mellom deg og den levende og oppstandne Jesus Kristus, der du får snakke sant om livet ditt.
  • Dato: 02.06.2019 - 05.06.2019

Velkommen på retreat på Lia Gård retreat senter. Retreaten skal få være et møte mellom deg og den levende og oppstandne Jesus Kristus, der du får snakke sant om livet ditt.  Hver for oss, og i felleskap, får vi rette vår oppmerksomhet mot ham som opprettholder livet. Retreaten koster kr 2600. Vi anbefaler at den enkelte søker søtte i menigheten, prostiet eller bispedømmet. Vi håper og ber om at oppholdet på Lia Gård må bli til velsignelse, fornying og oppmuntring for den enkelte, og ønsker deg hjertelig velkommen til Lia Gård.

Retreat på Lia gård

Og han sa til dem: ”Kom med meg til et ensomt sted hvor vi kan være alene, og hvil dere litt!” For det var så mange som kom og gikk at de ikke engang fikk tid til å spise. (Mark. 6,31)

Gjennom den kristne retreatbevegelsen kommer Jesus med den Samme innbydelsen i dag: Kom avsides – fra hverdagens mas og jag – for å  Finne hvile og ro, for å komme inn i den ”talende stillheten”, for å kunne lytte til Guds og ditt eget hjerteslag. Kom avsides for å være i Jesu nærhet, omsluttet av hans kjærlighet, omsorg og skjønnhet.

Du får komme som du er, ikke for å prestere eller yte noe, ikke for å leve opp til visse forventinger. Du får komme for å ta imot, bli betjent av Jesus. 

Våre retreater har en fast dagsrytme med tider for stillhet, gudstjenes-ter, bønn og Jesusmeditasjon. Det er lite tradisjonell forkynnelse og undervisning, men Guds ord blir flittig brukt. Herren virker gjennom Ordet og nattverden, i stillheten og fellesskapet. Også musikken kan på en spesiell måte være en døråpner inn i bevisstgjøringen av Jesu nærvær. 

Herren er oppstått! Han fyller alt! Han er midt i blant oss!

På retreat skal du få lov til å konsentrere deg om Jesus og deg selv –  og om DITT forhold til HAM. Disse dagene er det ditt liv det gjelder, ikke de andres. Derfor er vi i retreatsammenheng tilbakeholdne når det gjelder informasjon og utspørring om hverandres liv. Dette også for at det skal være lettere å bli fri fra rollene vi vanligvis står i. For å kunne møte våre medmennesker med åpenhet og engasjement er det viktig at en av og til møter seg selv. Benytt anledningen og ta utford-ringen. Det gis mulighet til personlig samtale, kryss av på liste i gang-en.

Program

Søndag:

16.00  Kaffe/ Te

19:00 Kveldsmat 20:00 Kaffe/te med orientering i peisestua

21:00 Aftenbønn i Lia Kirke

Mandag:

08:00- 09:30 Frokost i stillhet med musikk

08.30 Morgenbønn i Lia Kirke

10:00 Jesusmeditasjon – 1.dag innføring i peise  stua

11:00 Formiddagskaffe/te i  stillhet

12:45 Middagsbønn i Lia Kirke

13:00 Middag i stillhet med  musikk

14.00 Tid for refleksjon, tur, personlig samtale

16.00 Kaffe/te (ikke stille)

Åndelig lesning/Jesusmeditasjon

18.00   Aftenbønn med Nattverd i Lia Kirke

18:45 Kveldsmat i stillhet m/musikk

20:00  Lyttegruppe i peisestua i peisestua

21:00 Stille bønn i Lia Kirke

Tirsdag:

08:00-09:30  Frokost i stillhet med mu-sikk

08.30 Morgenbønn i Lia Kirke

10:00 Jesusmeditasjon

11:00 Formiddagskaffe/te (stille)

12:45 Middagsbønn i Lia Kirke

13:00 Middag i stillhet med mu-sikk

14.00 Tid for refleksjon, tur, personlig samtale

16.00 Kaffe/te 

Åndelig lesning/Jesusmeditasjon

18.00 Stille bønn Lia Kirke

19.30 Kjærlighetsmåltid 

Onsdag:

08:00-09:00 Frokost i stillhet med musikk (Meditasjonsarkene blir lagt fram under frokosten)

Tid for stillhet, Jesusmedi-tasjon og bønn

11:00 Nattverdgudstjeneste i Johanneskirken

Avslutning med lytte-gruppe på Sørlia

12:45  Middag

Avreise

Praktisk informasjon

Når vi reiser på retreat trekker vi oss tilbake fra den travle verden vi til daglig virker i og er opptatt av – for å rette vår oppmerksomhet mot Jesus. Han skal virke i oss – til fred og hvile for kropp og sjel. La derfor jobb og andre trivialiteter ligge igjen hjem-me. Ta ikke med Pc, da dette vil virke forstyrrende både på deg og andre. Legg hel-ler ikke opp til handletur, vennebesøk eller andre utflukter under retreaten.

Ta med passende tøy/utstyr til å gå tur i skog og mark. Her er mange fine turmulig-heter. Det er en fordel å ha med egen bel og noe å skrive på, annet lesestoff kan du la ligge igjen hjemme. Det finnes bibliotek som du kan benytte deg av. Forsøk å be-grense bruken av mobiltelefon til det mest nødvendige. Det skal ofte lite til før retreaten med dens prosesser blir forstyrret.

Hvis du skulle være så uheldig å glemme igjen noe, ettersender vi gjerne mot porto og ett ettersendingsgebyr på kr 50,-.

Hver av retreatdeltakerne vil bli bo på  rom med håndklær, såpe og sengetøy.

 

Med forbehold om pris- og programendringer.


Takk for din påmelding: {Påmelding}! Du vil få en bekreftelse per epost fra oss på om du har fått plass eller står på venteliste. Vi sender ut bekreftelser så snart vi kan, men i travle uker kan det ta noen dager.

Vis skjema igjen

Påmelding


Kontakt

Reise og opphold
VentelisteKontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.