Roller og psykodrama - kurs i retreatramme

Retreat med psykodrama basert på bibelfortellinger. Temaretreat med Margit Husevåg.
  • Dato: 25.01.2018 - 28.01.2018

På denne retreaten inviterer vi deg til indre vandring med Gud

  • - i stillhet for deg selv
  • - i tidebønner i fellesskap
  • - inn i Bibelens og dine egne fortellinger i en trygg gruppe

I gruppesamlingene tar vi utgangspunkt i en bibelfortelling for sammen å utforske den på en enkel scene. Der får din og andres fantasi og tanker om rollene i fortellingen sine fysiske uttrykk og blir levende.


Forbindelsen til ditt eget liv vil skape bro fra bibelfortellingen over til psykodrama og sider ved din egen livsfortelling som du får mulighet til å gå inn i og se nærmere på.


Psykodrama er en psykoterapeutisk metode utviklet av psykiateren Jacob Levi Moreno fra starten av 1900-tallet. Man tar utgangspunkt i menneskets potensial til kreativitet og spon-tanitet som en ressurs. Gruppen blir ledet i øvelser som åpner opp for denne ressursen og øvelser som ivaretar grenser for eksponering.


Du får anledning til å sette roller og relasjoner fra ditt liv i scene. I dette ytre rom kan du utforske og bevege deg på dine egne premisser og i ditt tempo. Som i et speil på dine indre rom. Slik kan du kanskje finne frem til nye måter å forholde deg til det som før har vært tyngende eller hemmende. Kanskje vil du oppleve en økt frihet til å velge det som virkelig betyr noe for deg.


Du trenger ingen forkunnskaper eller talenter for å være med på dette. Du er velkommen akkurat slik du er. Vi tar utgangspunkt i ’her og nå’. Du vil bli ledet skritt for skritt av en erfa-ren terapeut på dette feltet. Gruppen støtter og respekterer gjensidig hverandres virke-lighetsopplevelse. Både i gjenkjennelse og i toleranse for forskjeller.

Invitasjonen

Og han sa til dem: ”Kom med meg til et ensomt sted hvor vi kan være ale-ne, og hvil litt!” For det var så mange som kom og gikk at de ikke engang fikk tid til å spise.
Mark 6, 31


Gjennom de kristne retreatbevegelsen kommer Jesus med den samme innbydelsen i dag: Kom avsides – fra hverdagens mas og jag – for å finne hvile og ro, for å kom-me inn i den ”talende stillheten.”

 

MARGIT HUSEVÅG leder psykodramasesjonene i retreaten. Hun har lang erfaring med psykodrama og er utdannet som psykodramaterapeut fra Norsk Psykodramainstitutt. Hun har arbeidet med gudsbilder i psykodramagrupper i over ti år. Margit har fordypning i religionspsykologi samt egen meditasjons- og retreaterfaring gjennom mange år. Hun arbeider til daglig som prest på Sanderud sykehus.

 

Program

Våre retreater har en fast dagsrytme med tider for stillhet, bønn og Jesusmedita-sjon. Herren virker gjennom Ordet og nattverden, i stillheten og fellesskapet. Be-visstgjøringen på Jesu nærvær står sentralt. Herren er oppstått! Han fyller alt! Han er midt iblant oss.

Ankomstdag

Fra 19.00 Kveldsmat i spisesalen
20.00 Velkomst og introduksjon
Kveldsbønn

Hele dager

08:00 - 09:30 Frokost med musikk
08.30 Morgenbønn
10.00 Psykodrama
11.30 Kaffe / te
12.45 Middagsbønn
Tid for refleksjon/tur
Introduksjon i Jesus- meditasjon 1. dag
13.00 Middag (stille ma ltid med musikk)
16.00 Kaffe / te
16.30 Psykodrama
19.00 Kveldsmat stille med musikk
20.00 Samtale/lyttegruppe
21.00 Kveldsbønn

Avreisedag

09.00 Frokost

10.30 Nattverdgudstjeneste i Lia Kirke

Kirkekaffe
11.45 Avslutningssamvær
12.45 Lunsj
Avreise

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift kr 1000,-

 

Hver av retreatdeltakerne vil bo i enkeltrom (så fremt man ikke ønsker å bo sammen)  og får håndklær, såpe og sengetøy. Er det noen spesielle forhold vi bør kjenne til, som for eksempel allergier, dietter eller handikap, ber vi om å få beskjed om dette på forhånd.

Med forbehold om pris- og programendringer.


Takk for din påmelding: {Påmelding}! Du vil få en bekreftelse per epost fra oss på om du har fått plass eller står på venteliste. Vi sender ut bekreftelser så snart vi kan, men i travle uker kan det ta noen dager.

Vis skjema igjen

Påmelding


Kontakt

Reise og oppholdVentelisteKontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.