En Herre, en tro, en dåp

Pinseretraet. Temaretreat i samarbeid med OASE.
  • Dato: 18.05.2018 - 21.05.2018

Ta deg tid til å oppleve en annerledes pinse!

Ta deg tid til å la deg berøre av Gud og ta imot det han vil gi deg!

Lia gård vil i samarbeid med Oase også i år invitere til temaretreat i pinsen der det blir rom for stillhet, tidebønner, tider til refleksjon, tider til rekreasjon, mulighet for enkeltsamtale, fellesskap og forbønn. 1.pinsedag blir det gudstjeneste i den nye stavkirken som ble innviet 2017. Med oss har vi Eivind Arnevåg, Inspirator i Oase, som sammen med Trond Arne Hauge og Ingar Bø vil ha undervisning og lede retreaten. Merete Føyen Arnevåg leder lovsang, sammen med Magnhild Mo og Marianne Graff.

Temaet i 2018 er: En Herre, En tro, En dåp.

Hva vil det si å leve sammen i enhet som kristne?

I Efeserne 4,3 skriver Paulus: Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen.

Jesus ber i Joh.17 om at det er først når vi kristne står sammen og elsker hverandre at folk vil komme til tro.

Hvor er jeg med min tro i fellesskap med andre troende på tvers av ulik teologi og ulike meninger?

Hvordan er mitt fellesskap et vitnesbyrd om Guds kjærlighet og Guds nåde?

Vi inviteres uansett til felleskap med den treenige Gud når vi setter av dager til å være på retreat på Lia Gård med vår Herre og med andre mennesker.

Du trenger ikke å ha vært på Oase for å komme på retreaten!  

Les gjerne mer om Oase, som er en Kristen fornyelsesbevegelse som har som visjon:  

Forvandle liv, menigheter og samfunn ved den Hellige Ånd.

www.oase.no

Litt om OASE

Visjon

Vi vil se Guds Rike forvandle mennesker, menigheter og samfunn. Oase sin identitet og høyere hensikt er: Forvandlede liv ved Den Hellige Ånd.

Formål

Oase er en alminnelig stiftelse som har til formål å arbeide for åndelig fornyelse, utrustning og misjon. Oase er en økumenisk bevegelse med en evangelisk luthersk forankring og et særlig kall inn mot Den norske kirke. Stiftelsen har ikke erverv til formål.

Priser

For opphold med helpensjon (3 dager):

kr 2700,- / 2200,- (Nylia, rom med bad)

kr 2300,-/ 2000,- (Hytter med bad, rom med bad på gangen)

Enkeltrom / per person i dobbeltrom

I tillegg kommer kursavgift på kr 1000,-

 

Med forbehold om pris- og programendringer.


Takk for din påmelding: {Påmelding}! Du vil få en bekreftelse per epost fra oss på om du har fått plass eller står på venteliste. Vi sender ut bekreftelser så snart vi kan, men i travle uker kan det ta noen dager.

Vis skjema igjen

Påmelding


Kontakt

Reise og opphold
VentelisteKontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.