Støtt Lia Gård økonomisk

Gaver og lån direkte til Lia Gård eller gjennom Stiftelsen Retreatbevegelsens Venner gjør at Lia kan fortsette retreatarbeidet.

Lia Gård har alltid blitt båret av hjelp fra våre venner - også økonomisk. Vi er svært takknemlige for alle bidrag, både i form av gaver og lån.

Hva går pengene til?

De fleste retreatsentre er stiftelser, men siden Lia er en slektsgård er den i privat eie. Derfor driftes Lia litt annerledes enn f.eks. Tomasgården og Sandom. Samtidig er det verken mulig eller ønskelig med vanlig kommersiell “hotelldrift” på Lia Gård. Lia er, som andre retreatsentre, avhengig av økonomisk støtte fra våre venner.

For å kunne dekke vanlige driftsutgifter, oppgradere og fornye våre hus og utbygge Sørlia trenger vi økonomisk støtte utenfra. Dessuten ser vi et behov for flere medarbeidere nå som Ingeborg og Sigmund etterhvert trekker seg noe tilbake. Her kan nevnes: ledelse av kjøkken, kontor, vedlikehold av hus og utearealer, og å kunne lede retreater. 

Vedlikehold

Herrens Låve stod ferdig i 1985. Siden da har mange familier, konfirmanter og enkeltgjester hatt stor glede av å kunne bo der. Disse nesten 30 år har imidlertid satt sine spor, og nå trengs det å gjøre en rekke tiltak for å gjøre Herrens Låve klar til 30 nye år. Soverom, bad, ganger, „stallen“ - (lekerommet) -, peisestua. dette er noen av rommene vi ønsker å pusse opp slik at våre gjester fortsatt kan ha stor glede at dette bygget.

„Øvrelia“ har mer og mer blitt et hus for vårt husfolk. Tanken er både at de kan ha hvert sitt rom, men også å ha et fellesskapsrom som de kan bruke i fritida. Når vi tenker Lia Gårds vei videre ønsker vi ikke bare at gjestene skal ha det bra. Vi ønsker også at husfolket skal trives, og det får den helt konkrete konsekvensen at Øvrelia blir pusset opp. Dette har høy prioritet og er meget nødvendig: Vi har slitt med fuktighet i kjelleren, taket er veldig dårlig isolert, badene er for få og for gamle, og enkeltrommene er delvis utslitt og praktisk talt ikke lydisolert.

Vi tenker at det er mange som har gjort gode erfaringer, både i Herrens Låve og gjennom tjenesten til husfolket. Håpet vårt er at mange føler en gleder over å kunne være med å sørge for at Herrens Låve og Øvrelia fortsatt vil være bygninger til velsignelse på Lia Gård ved å gi enkeltgaver til disse prosjektene. Det å sørge for at husfolket har ordentlige boforhold har høy prioritet for oss.

Sørlia

Sørlia er et sted med en fantastisk utsikt ca 1 km sør for Gården. Her bygger Ingeborg og Sigmund seg et nytt hus. Vi opplever det som en viktig del for Lias videre vei at dette huset blir bygget; Ingeborg og Sigmund skal få ha et hus hvor de kjenner det er godt å leve - det har de fortjent! Ved å bo på Sørlia bor de fortsatt på Lia, men kan samtidig ha noe avstand når etterhvert en ny generasjon tar over driften.

Et videre prosjekt på Sørlia er stavkirken som kommer til å bli oppkalt etter døperen Johannes. Utgangspunktet var nok at denne kirken skulle blir mye mindre, men da Odd Egil Moen og Sigmund slo seg sammen og begynte å drømme ble resultatet noe helt annet. Vi har tro for at mange vil bli velsignet av Johanneskirken. Både retreat deltakere, bygdefolk, husfolk og andre som kommer på besøk.

Likevel har vi forståelse for at ulike Liavenner har et hjerte for ulike ting på Lia; Husfolkhuset Øvrelia, Herrens Låve, det nye bolighuset til Ingeborg og Sigmund eller stavkirka. Føl deg fri til å øremerke dine gaver hvis du ønsker det.

Faste medarbeidere

Lia har per i dag ansatt to personer (1,6 årsverk) som har ansvar for rengjøring m.m. Å ha en - to personer som er stabile gjennom mange år, kjenner alle rutiner og kan lære opp husfolk som kommer og går, har vært avgjørende for at denne delen av driften har gått på skinner.

Lia Gård som arbeidsplass gir mye glede, trivsel og mening. Vi som bor her fast merker imidlertid at høsten er stor og arbeiderne er få: Det er et stort behov for at Lia Gård fortsetter å eksistere, men det å ikke ha noen faste medarbeidere på vårt kjøkken, som vaktmester eller på vårt kontor er til tider meget krevende. Både fordi det virkelig mye å gjøre og fordi husfolket som jobber her skiftes ut en gang i året.

Når Ingeborg og Sigmund i 2015 flytter til Sørlia, blir behovet enda tydeligere. Et helt nødvendig skritt i den aktuelle prosessen på Lia Gård, blir derfor flere faste medarbeider. Det vi ønsker i første omgang er flere husfolk som ønsker å være her over lengere tid - dette er et vesentlig bønneemne. Både fordi disse husfolkene vil bære mer ansvar, være eldre og bo her over flere år er det viktig å tilby disse en høyere „lønn“ enn det våre unge husfolk som er her et år.

Et annet mål er å gi Ingar og Mareike lønn som tilsvarer lønnen til en sykepleier. Dette er ulike faktorer som vil føre til at utgiftene til lønn vil stige de nærmeste årene. Målet er å klare å dekke dette ved driften, men da blir det enda viktigere med gaver til vedlikehold og nye investeringer. Vi ønsker at hele stedet skal være preget av å bli godt tatt vare på.

Hvordan støtte?

Gaver

Du kan gi mindre gaver direkte til Lia Gård. På grunn av Lias store skattemessige utgifter til vedlikehold blir det ikke skattbart overskudd av vanlige mindre gaver, selv om disse gavene regnes som skattemessige inntekter.

Du kan også gi penger til Stiftelsen Retreatbevegelsens Venner. Gave til denne stiftelsen blir videreformidlet til Lia som rente- og avdragsfritt lån. Slike lån er ikke skattepliktig inntekt for Lia, og gaver til stiftelsen er ikke heller skattepliktig for denne. Lån fra stiftelsen skal Lia ikke innfri  så lenge Lia Gård drives som retreatsenter. Stiftelsens konto er 9365.07.01060.

Hvis du foretrekker å gi gave direkte til Lia Gård, bruk kontonummer 1850.05.14562 og merk betalingen “gave”.

Lån

Du kan også gi Lia Gård økonomisk støtte i form av rentefrie lån. Hvis du f.eks. har solgt en bolig og venter med å kjøpe noe nytt kan Lia låne overskuddet fra salget fram til du kjøper ny bolig.

Arv

Ønsker du å testamentere gaver til Lia Gård er vi svært takknemlige for det. Du kan testamentere både direkte til Lia og til Stiftelsen Retreatbevegelsens Venner. Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.

Kollekt / kirkeoffer

Vi tar selvsagt gjerne imot gaver tatt opp i kollekt / kirkeoffer.

Ta kontakt med Ingar Bø på mail: retreat@liagard.no


Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no
Kontonummer: 1850.05.14562 Outside Norway: BIC: SHEDNO22 IBAN: NO 44 1850.05.14562

Finn frem

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.

Kategorier