Forbønn

Forbønn er med å bære Lia. Be generelt for arbeidet og menneskene eller meld deg på vår epostliste og få spesifikke bønneemner tilsendt tre ganger årlig.

Bønn og forbønn har helt fra begynnelsen av vært en av Lias viktigste oppgaver og kilder. Det er en stor gave å få være med å bære andre mennesker og sammenhenger i bønn, samtidig som vi på Lia vet at vi er helt avhengig av forbønn. «Og nå formaner jeg dere framfor alt å bære fram bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker» skriver Paulus til Timoteus.

Så kjære Liavenner, vi er helt avhengige av forbønn for å fortsette vårt arbeid med retreater og temaretreater for små og store, unge og gamle.

Fellesskapet på Lia lever både tett og utsatt sammen. Et viktig forbønnsemne er derfor husfolket; rette personer, nok folk, det indre forholdet. Etter hvert som Ingeborg og Sigmund trekker seg noe tilbake trenger Lia flere husfolk som er over flere år og som kan være med å bære ansvar for driften.

Like viktig er veiledere og retreatledere, nok små og store gjester, barnegruppeledere på familieretreatene, og økonomien. Alt trengs forbønn for.

Fram mot sommeren 2016 vil vi særlig be om forbønn for dette:

Retreatene

Be om at husfolk og gjester skal ha det bra på påskeretreaten. Det kommer mange husfolk, så det er vi takknemlige for.

Vi har følgende retreater denne våren som vi ønsker at flere skal melde seg på:

Dette er alle flotte retreater som vi ønsker at de som har godt av å oppleve kommer på.

Alle tre familieretreatene i sommer er fulle. Be om at mange kommer som husfolk, at de riktige personene blir satt til de riktige oppgavene og at familiene skal oppleve fellesskap med hverandre og med Gud.

Husfolk og familien

Maricho og Cynthia fra Filippinene skal komme hit som husfolk, men nå ligger det en søknad hos UDI om at de kan få arbeidstillatelse. Be om at de skal få arbeidstillatelse og komme til Lia så fort som mulig.

Familien er takknemlige for familiens yngste er et friskt og muntert barn, men kan dere be for at hun sover bedre om nettene og lærer seg å spise vanlig mat? Be gjerne for oss som familie – at livet her på Lia skal oppleves godt også for barna og at vi får oppleve at Gud også tar vare på oss.

Bygninger

Vi har mange byggeposjekter på gang dette året. Kan dere om at folk kommer og hjelper oss både praktisk med å bygge, men også finansielt, og at prosjektene skal ha god framgang?

  • Be om at huset til Ingeborg og Sigmund skal blir flytteklart nå i mai.
  • Be om at taket på stavkirka skal gjøres ferdig.
  • Vi trenger mer oppvarmingskapasitet og samtidig ønsker vi å bruke betydlig mindre strøm. Løsningen er da at vi skal bygge opp et flisfyringsanlegg. Vi får støtte fra Innovasjon Norge, men har likevel betydlige kostnader.
  • Taket på Nylia må dessverre repareres. Dette blir en relativ komplisert operasjon hvor vi kommer til å få hjelp fra en byggefirma på Koppang.
  • Familien ønsker å renovere det utslitte badet i det hvite huset.

Takk for all forbønn og omtanke ellers!

Meld deg på Lias forbønnsliste

* obligatorisk felt
Format på eposten
  • -formatering
  • enkel tekst


Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no
Kontonummer: 1850.05.14562 Outside Norway: BIC: SHEDNO22 IBAN: NO 44 1850.05.14562

Finn frem

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.

Kategorier