Kontemplativ retreat – trinn 2

Bygger på trinn 1. Med Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad
  • Dato: 10.04.2016 - 15.04.2016

Kontemplasjon

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innfor Gud bakenfor egne ord, tanker og forestillinger.

Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt.

Kontemplasjon gir en erfaring av å henge sammen med alt, både Gud, skaperverk og medmennesker. Vi bruker bønneredskapet "sentrerende bønn" inn i kontemplasjonen.

Dette er en 5-døgns heltaus retreat. Den passer for dem som har tidligere deltatt på kontemplativ retreat trinn 1, f.eks.:

Kontemplativ retreat trinn 2 er en videreføring inn i kontemplativ bønn gjennom redskapet "sentrerende bønn". Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord, altså i en større del av helheten i oss enn bare innenfor våre egne forutinntatte forestillinger og begreper. I denne bønneform ligger mye legedom og kilde til ny innsikt.

Totalpris på rom med bad kr 4.400,-

Ledere: Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad. Begge er prester i Metodistkirken, i henholdsvis Horten og Oslo.

Påmelding og mer informasjon

For påmelding og info, kontakt: ola@oslocentral.no


Kontakt oss

Adresse: Postboks 106, 2481 KOPPANG
Telefon: 62 46 65 00
E-post: retreat@liagard.no

GPS-koordinater
61.56402, 11.17756
 
Klikk her for kart og nærmere veibeskrivelse.